Кори хиёнатро бахшидан душмани аст

Дар ҳаёти ҷомеа касе, ки хиёнат кардааст, бахшидан мумкин нест. Ин кори душман буда, ӯ дар ҳамаҷо хиёнат мекунад ва оромии мамдакатро вайрон мекунад, ба хунрези асос мегузарад. Хиёнаткорони халқи тоҷик дар давлат ҳамсоя истода, ба Ватан худ санг меғуронанд. Барои ҳамин ҳам мо аз ҳамсоя давлатҳо эҳтиромона талаб менамоям, ки аъзоёни ҲНИ, дигар ТТЭро дар ҳудиди ҲДМ (СНГ) фъолияташ ғайриқонуни эълон карда шудааст, ба Ҳукумати қонунии ҶТ супоранд. Як мисоли одди, дар кино филми «Хиёнат» фаъолияти вайронкории аъзоёни ТТЭ ҲНИ ва сарвари он Кабири, Алянс,ваххобистҳо ва хиёнаткорони дигар ҳама тарафабомаводҳои кокретитаҳлил карда, афту башараш кушода шудааст.

Матбуоти ҷаҳонӣ бо қадри имкон маводҳои гуногунмазмунро паҳн мекунад.Дар асоси филҳми мазкур - дар вақтҳои охир дар саҳифа, шабака ва расонаҳои иҷтимоӣбаъзе душманони-террористон ТТЭҲНИ ва дигаронмашмашаҳои ноасос ва ақидаҳоиноӯрин пайдо шуда, оромию озодии кишвари халқи тоҷикро вайрон карданро мехостандфош карда шудааст. Хиёнаткорҳеҷ гоҳ аз мақсади душмани даст намекашад.

Дар кинофилҳми «Хиёнат» бо мисолҳои исботкунанда фаъолиятиТТЭ ҲНИ ва сарвари он Кабири бар зидди корҳои созандагии халқи тоҷик ба ҳар роҳ мубориза бурдашро баён кардааст. ТТЭ ҲНИ Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибистиқлол, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад,барои ҳаминфаъолияти ҳар як мақомоти Олӣ, ҳукуматҳои марказию маҳаллӣ, ҳифзи қудрати,корхонаю ташкилотҳо ва ҳатто ҳар як шахс дар асоси Конститутсия, қонунҳои қабул шуда ва санадҳои байналмилали ба роҳ монда шуданашро, дар кишвар озодию бародори тамомимиллатҳо,халқиятҳо таъмин карда шуданашро, тамоми мардуми кишвар бо фаъолияти ободкорую созандагӣ, ташвиқотчиги тааббускорӣ, бунёдкорӣ барои баланд бардоштани дараҷаи неку аҳволи машғул буданашродида наметавонанд ва дидан ҳам намехоханд. Кадои гуруҳ ба роҳи хиёнат даст зада бошад, дар масъалаи фурӯзии халқи тоҷик бо сарварии Пешвои муаззами миллат кӯр, кунг мешавад.

Камина ҳамчун иштирокчии Иҷлосияи тқдирсози миллат-ХУ1 Шӯрои Олии ҶТ ва корҳои бунёдкорую созандагии кишвар таклиф мекардамки, кинофилҳми «Хиёнат» ба забонҳолр ӯзбекӣ, англисӣ ва дигар забонҳо тарҷума карда шавад. Барои он, ки тамоми мардуми ҷаҳон аз фаъолияти вайронкоронаи ТТЭ ҲНИ, кӯрнамак Кабири ва дигар хиёнаткорон тезтар хабардор шуда, хулосаи адолотано баровада, баъзе давлатҳои ҳамсоя, ташкилотҳои махсуси давлатҳои хориҷӣ ба онҳо ёрии кӯркӯрано намекарданд.

Мардуми маърифатнок ҳеҷ гоҳ ба роҳи хиёнаткорон бовар намекунад. Баъд аз томошаи кинофилм чунон ақидаҳоро баён мекунам:

  • Таҳлил аз ин иборат, ки дар кинофилми «Хиёнат» бо фактҳои исботкунанда фаъолияти собиқ вакили мардуми Маҷлиси Намояндагони ҶТ, ТТЭ ҲНИ, ақидаҳои онҳо, ваххобистҳо фош карда шудааст.
  • Гурӯҳҳи хиёнаткор, аз он ҷумла, ҲНИ дар асосии ёрии баъза давлатҳои хориҷӣ ба зидди фаъолияти созандагиихалқи тоҷикмубориза бурда, аз маблағи хориҷиён ва барои вайронкорӣхизмат карданаш дар кинофилҳм исбот карда шудааст.
  • Таърих, матбуоти ҷаҳон гувоҳ аст, ки дар кинофилм мақсади созандагию бунёдкорӣ, ташкилотчигию ташаббускории халқи тоҷик барои бунёди давлати соҳибистиқлоли тоҷикон ҳамчун хатти сурҳ нишон дода шудааст.

4) Дар кинофилм тарафдорони ТТЭ ҲНИ, Алянс ва дигар террористон аз номи дини ислом фаъолият бурда, ба кори вайронкории худмоҳияти дини муқадаси исломро сиёҳ карда истодааст, онҳо бар зидди ҷараёни адолотанаи Абу Ҳанифа мубориза бурданашро нишон додааст.

5) Хулоса, дар кинофилҳми «Хиёнат» мақсад, роҳи мубориза, воситаҳои амалиёти онҳо-ТТЭ ҲНИ ва дигар душманони миллати тоҷик бо маводҳои исботкунанда фош карда шудааст.

6) Агар таҳлил кунем, кинофилҳм чашми аз роҳгумзадагиро мекушод, онҳо аз нгав ба Ватан боргашта, бо кори созандаги машғул шуданаш мумкин. Дар кинофилҳм шахсияти Кабириро нишон додааст, яъни ӯ кист? кинофилҳми «Хиёнат» муроҷиат ба мардумони аз роҳгумзадагон мебошад, ки аз фаъолияти зидди Ватани худ даст каша два ғайраҳо.

Томоша кинофилҳми «Хиёнат» аҳамити калони тарбияю таърихи дорад. Он фаъолияти ТТЭ ҲНИ, сарвари он Кабири ва дигаронро фош карда, бо факту рақамҳо исбот кардааст, ки Ваҳдати миллӣ, егонаи ҳаммаи қувваҳои ҷамъиятию ҳизбҳои сиёсӣ ободу озодии давлати соҳибистиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъмин карда, Ватани мор обо қуллаҳои баланди инкишоф мебаранд. Мумкин чашми давлатҳо ва ташкилотҳои байналмилалие, ки ба ТТЭ ҲНИ, Алянс ва дигар душманон ёрии ҳаматарафи мекунад кушояд. Фаъолияти онҳо дар кишвар ва давлатҳои ҲДМ ғайриқонуни эълон карда шудааст.Онҳо барои ҷиноятҳои вазнини махсусдар кофтукови байналмилалӣ мебошад. Хиёнати онҳо ба таъмини беҳатари ҷаҳон ҳам зарар меорад. Хиёнаткор ҳеҷ гоҳ дӯст намешад, ба фаъолияти вайронкорӣ банд аст.

Эркаев Сафар Абдулхайрович, 
Иштирокчии Иҷлосияи ХVI тақдирсози миллат,
дотсенти ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров

Add comment


Security code
Refresh